ZAMENA SETA KVAČILA

 

Kvačila se koriste u uređajima koji imaju 2 rotirajuća vratila. Osnovna funkcija kvačila  je da postepeno uspostavi, ili prekine vezu, odnosno prenos snage između 2 vratila. 

Snaga se prenosi sa motora na menjač, pa dalje na točkove. Problem je u tome što se motor okreće sve vreme, a točkovi ne. Da bismo mogli da promenimo brzinu, ili da zaustavimo auto, moramo biti u mogućnosti da prekinemo prenos snage sa motora na menjač.

Glavni delovi kvačila su: potisni ležaj (druk lager), korpa kvačila i lamela. Ovi delovi čine set kvačila. Kada se javi problem u nekom od ovih delova, preporučuje se zamena kompletnog seta kvačila.

Redovan servis

Specijalna ponuda

Rezervni delovi